Horrors of Shadowdark

Conclusion
 • Hrdinové v Shadowdarku narazili na Doomguardy u Yrdana
 • Limea zabila jednoho ze Shadar-Kai a chtěli se zmocnit Yrdana
 • Přiřítili se další nemrtví, v boji Doomguardi utekli
 • Družina zachránila Yrdana
 • Ze Shadowdarku utíkali před necrotic mlhou
 • U vchodu do Shadowdarku našli dva mrtvé strážné Thytin-Golu (zabité šípem Dorhum-Kai a druhý byl rozsápaný – Zhan-Chu)
 • Cestou viděli Waruka, jak jde bouří ve městě s dalšími Shadar-Kai
 • Dovedli Yrdana Yxirovi
 • Zjistili, že Lena donesla Warukovi Yrdanovu zbraň
 • Yxir nechal Lenu uvěznit
View
Into Shadowdark
 • Družina byla na slyšení u Yxira
 • Vydali se do ShadowDarku hledat Yrdana
 • Viděli vcházet Doomguardy i s Limeou do Shadowdarku
View
Thyrin Gol
Družina konečně dorazila do Thyrin Golu
 • družina dorazila do Thyrin Golu, zrovna když začala slavnost mrtvých
 • do podzemí Shadowdarku vešlo několik bojovníků, včetně Yrdana (Yxirova syna)
 • většina bojovníků se vrátila s trofejemi, ale Yrdan se nevrátil
 • slavnost narušili nemrtví, postupně byli pobiti
 • Yxir přišel za Baliarem, ohledně jednání
 • hrdinové šli spát
View
Through the Shadowfell
 • Yarol přenesl družinu do hor poblž Thyrin Golu
 • k družině se přidal Haruk jako průvodce
 • létající bronzová peruť i s kapitánkou zůstali u lodě s grify před jeskyněmi
 • Haruk zavedl družinu s Baliarem do jeskyní a potom zmizel
 • družina se utkala s Death Gianty a potom s Shadow Hulkem
 • momentálně jsou na cestě zpět z jeskyní (Šiša si přibližně pamatuje cestu)
View
Showdown at the Black Lanterns
 • pomohli Yarolovi porazit Lorda Nilla
 • jeden z vojáků Bronzové perutě byl zabit
 • i jeden Griffin byl otráven
View
House of Black Lanterns arrive
 • Dorazili do House of Black Lanterns
 • Zabili duše Shadar-Kai čekající na odchod o Letherny
 • Měli kvůli tomu menší rozepři se Shadar-Kai, ale bez bitky
 • V noci tavernu napadli ghúlové, hrdinové je pomohli porazit
View
Way through the Shadowfell
 • Po průletu portálem se utkali a porazili stvůru
 • Dorazili v Dead Man’s Cross, kde se Baliar poptal na cestu k House of Black Lanterns
 • Jsou u House of Black Lanterns, na dvoře jsou shromážděni mrtví Shadar-Kai
View
Mission Completed
 • Vrátili se do Naplaveniny za doprovodu Bronzové perutě
 • Potkali se s Baliarem Kodusem a vydali se s ním na výpravu
 • Přispěli 5000gp na zavření portálu
 • Letěli skrze portál u starodávného bojiště
View
Nightmare Pursuit
 • družina pronásledovala uprchlého Mor-Kara a Zhan-Chu
 • dorazili až k močálu, kde sídlil drak
 • draka zabili
View
Dispersion of Shadar-Kai
 • pomohli zraněnému Glamirovi, který bránil jejich loď
 • vydali se zpět do tábora Shadar-Kai, kde zabili posledních pár Shadar-Kai
 • prohledali velitelův dům a chrám Raven Queen
 • zjistili, že někdo provedl na Pelorově obelisku oživovací rituál a pak jel pryč na Nightmare
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.