Horrors of Shadowdark

House of Black Lanterns arrive
 • Dorazili do House of Black Lanterns
 • Zabili duše Shadar-Kai čekající na odchod o Letherny
 • Měli kvůli tomu menší rozepři se Shadar-Kai, ale bez bitky
 • V noci tavernu napadli ghúlové, hrdinové je pomohli porazit
View
Way through the Shadowfell
 • Po průletu portálem se utkali a porazili stvůru
 • Dorazili v Dead Man’s Cross, kde se Baliar poptal na cestu k House of Black Lanterns
 • Jsou u House of Black Lanterns, na dvoře jsou shromážděni mrtví Shadar-Kai
View
Mission Completed
 • Vrátili se do Naplaveniny za doprovodu Bronzové perutě
 • Potkali se s Baliarem Kodusem a vydali se s ním na výpravu
 • Přispěli 5000gp na zavření portálu
 • Letěli skrze portál u starodávného bojiště
View
Nightmare Pursuit
 • družina pronásledovala uprchlého Mor-Kara a Zhan-Chu
 • dorazili až k močálu, kde sídlil drak
 • draka zabili
View
Dispersion of Shadar-Kai
 • pomohli zraněnému Glamirovi, který bránil jejich loď
 • vydali se zpět do tábora Shadar-Kai, kde zabili posledních pár Shadar-Kai
 • prohledali velitelův dům a chrám Raven Queen
 • zjistili, že někdo provedl na Pelorově obelisku oživovací rituál a pak jel pryč na Nightmare
View
Shadar-Kai Devastation
battle and hunt continues
 • zabili zbytek Shadar-Kai, kteří se stačili dostat na loď
 • v táboře se vzbouřili otroci (Shadar-Kai nakonec skoro všechny pobili, Gimac je schovaný)
 • poslední dva létající čluny se pronásledovali družinu spolu se dvěma elitními vojáky na Nightmarech
 • ve snaze ukrýt se v mlze se zasekli s lodí mezi stromy, vytáhnou všechny krystaly a běží se schovat do lesa
 • potkají Shadow Treanta, který zničí velkou loď, mezitím na něj zaútočí Shadar-Kai ze člunů
 • Treant zničí jeden z člunů, posádka druhého zabije puškami Treanta, ale člun havaruje
 • mezitím se k ukrytému člunu družiny s Glamirem dostanou dva elitní Shadar-Kai na Nightmarech
 • družina je přepadne, v následném boji všechny Shadar-Kai hrdinové porazí
View
Path of blood
battle in shipyard
 • dostali se do města, Glamir hlídá loď
 • odkoupili Gimaca, čeká na ně v domku v docích
 • navštívili velitele Zhan-Chu, chtěl vyměnit krystaly za cestu na povrch
 • v noci se vloupali do loděnice, Zhan-Chu nabídl jejich životy výměnou za zelené krystaly
 • zabili skoro všechny, včetně Zhan-Chu
 • ukradli velkou loď s tajnou zbraní, pronásledovali je zbylí Shadar-Kai
View
Woods near Shadar-Kai camp
 • Šiša potkal Woo’tuliho, ten se pak vydal do města
 • Bojovali s pavouky, někteří mají jed v žilách
View
Shadar-Kai camp
 • prohledali palác
 • zabili Dracolicha, zničili duši Xanthara a odpoutali duše všech duchů
 • sebrali z pokladnice asi 4000gp
 • utkali se s Shadar-Kai – zničili 2 lodě, jedna z posádek přežila pád, ale postarali se o ně Keepeři
 • jsou schovaní v mlze mimo město poblíž tábora Shadar-Kai
View
First Confrontation
 • prohledali Bertalayův dům
 • aktivovali Sun Golema a poslali ho do paláce
 • střetli se s Xantharem a porazili ho
 • chystají se prohledat palác
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.